Klíčové hodnoty

Drevene_kostky_01Klíčové hodnoty seminářů a dalších aktivit vycházejí z našich rozsáhlých zkušeností a také z našich osobních přesvědčení.
–   Rozvoj osobního potenciálu účastníků (zvýšení efektivity Vaší práce, pomoc k Vašemu úspěchu)
–   Pozitivní a motivační přístupy (posílíme Vaše silné stránky, dodáme Vám odvahu a naději)
–   Osobní přístup (flexibilita, diskrétnost)

Jsme otevřeni různým pohledům a názorům, nicméně své aktivity opíráme o hodnoty zakotvené v Bibli.

• Program „šitý na Vaši míru“
• Rozvoj Vašeho osobního potenciálu
• Pomoc ve Vašem úspěchu
• Osobní přístup
• Pozitivní a motivační přístup
• Vaše vlastní rozhodování
• Hodnoty biblického křesťanství
• Flexibilita
• Diskrétnost