KOMUNIKACE A VEŘEJNÝ PROJEV

Komunikace primárně znamená „spojení“, „mít něco společného“. Spojení mezi lidmi, ale také spojení mezi zeměpisnými místy (pozemní komunikace). Život se odehrává tam, kde probíhá efektivní komunikace; život jedince, život rodiny, firmy či jakékoli komunity závisí na komunikaci.
Mezilidská komunikace má mnoho rozměrů; od rozhovoru ve dvojici, přes skupinovou dynamiku až po komunikaci veřejnou či masovou. Ve všech těchto sférách máme rozsáhlou zkušenost a můžeme Vám pomoci.
Semináře či tréninky mohou probíhat také v anglickém jazyce.

Semináře vhodné také pro učitele a pedagogické pracovníky, vedoucí neziskových a zájmových organizací, klubů, aktivitKomunikace primárně znamená „spojení“, „mít něco společného“. Spojení mezi lidmi, ale také spojení mezi zeměpisnými místy (pozemní komunikace). Život se odehrává tam, kde probíhá efektivní komunikace; život jedince, život rodiny, firmy či jakékoli komunity závisí na komunikaci.
Mezilidská komunikace má mnoho rozměrů; od rozhovoru ve dvojici, přes skupinovou dynamiku až po komunikaci veřejnou či masovou. Ve všech těchto sférách máme rozsáhlou zkušenost a můžeme Vám pomoci.
Semináře či tréninky mohou probíhat také v anglickém jazyce.

Základy veřejného projevu

Veřejný projev je součástí každé vedoucí úlohy. I když mluvíme ke skupině pěti nebo deseti lidí, osvojení principů veřejného projevu může podstatně zvýšit naši účinnost. Dobrá připravenost pro oslovení větších skupin má klíčový vliv na image firmy i na osobní image mluvčího (vedoucího). Což teprve, když se naskytne slavnostní příležitost pro oslovení několika stovek lidí…

Zobrazit podrobnosti...

Praktikum veřejného projevu

Jde o mimořádně praktický seminář, kde většina času je věnována aktivnímu zkoušení. Účastníci jednotlivé součásti veřejného projevu opravdu osobně prožijí. V každém bloku je krátký výklad a předvedení určitého prvku lektorem, po té následuje nácvik krátkých promluv, motivační hodnocení lektorem i ostatními účastníky a další nácviky. Účastníci si odnesou nové zkušenosti, dovednosti a zážitky. Účinnost tohoto semináře je podstatně vyšší, pokud účastníci předtím…

Zobrazit podrobnosti...

Příprava a nácvik konkrétního veřejného projevu

Velmi praktické setkání pro přípravu konkrétního veřejného projevu klienta. Jde o konzultaci šitou přesně na míru Vašeho úkolu nebo aktuální potřeby. Hlavními prvky obsahu mohou být nejdůležitější oblasti jako na příklad: analýza očekávaného publika, cíle akce a připravovaného projevu, struktura projevu, nácvik projevu se záznamem, trénink vybraných částí daného projevu, nácvik v cílovém prostoru nebo v prostředí podobném finálnímu vystoupení…

Zobrazit podrobnosti...

Moderování

Připadla Vám někdy role provázet schůzi s řadou příspěvků, konferenci, slavnostní příležitost nebo zábavný večer firmy? Moderátor je pilířem takové akce, který stmeluje jednotlivé části programu, dodává průběžné informace, vytváří celkovou atmosféru, uvolňuje napětí apod. Pokud Vás něco takového čeká nebo jste to v minulosti i pokazili, není čeho se bát. Rádi Vás velmi praktickým způsobem připravíme, jak to příště udělat opravdu…

Zobrazit podrobnosti...

Úvod do konsekutivního tlumočení

Konsekutivní tlumočení je takové, kdy řečník vysloví jednu větu nebo krátký úsek své řeči a tlumočník je následně převede do druhého jazyka. (Narozdíl od simultánního tlumočení, kdy řečník mluví souvisle a tlumočník souběžně převádí jeho řeč do jiného jazyka)
Umíte anglicky a jednáte se zahraničními partnery? Připadla Vám úloha tlumočit pro spolupracovníky, kteří tak dobře neumějí? Obracejí se na Vás kolegové se žádostí o tlumočení zahraničních hostů na konferencích, schůzích, slavnostních příležitostech nebo zábavných akcích? Tento seminář podstatně zvýší účinnost Vaší práce, lidé Vám budou lépe rozumět a Vy se při tlumočení budete lépe cítit.

Zobrazit podrobnosti...

Základy interpersonální komunikace

Seminář je zaměřen především na efektivní komunikaci v malé skupině a v osobním kontaktu. Tuto formu komunikace pravděpodobně provozujeme každý den. Můžeme se v této oblasti vůbec něco nového přiučit? V semináři prožijete zkušenost, že interpersonální komunikace zasahuje do našeho nitra hlouběji, než jste si mysleli. Obdržíte praktické podněty pro radikální zlepšení efektivity v komunikaci s nejbližšími spolupracovníky, s obchodními partnery…

Zobrazit podrobnosti...