Efektivní telefonická komunikace

Telefon, skype, telefonie, komunikace na dálku, dálková komunikace, tele, telekonferenceVynález telefonu umožnil komunikaci na dálku. Na rozdíl od osobního setkání v telefonickém hovoru scházejí některé důležité komunikační prvky. To může být nevýhoda nebo výhoda; záleží na tom, jak jsme tento nástroj spojení ovládli. Je Vaším hlavním prostředkem spojení s klienty telefonní přístroj? Pak je tento seminář určen právě pro Vás.

DÍLČÍ TÉMATA SEMINÁŘE

  • Principy efektivní komunikace
  • Komunikační řetězec, bariéry v komunikaci
  • Silné stránky a úskalí telefonické komunikace
  • Příprava a průběh odchozích a příchozích hovorů
  • Aktivní naslouchání, efektivní otázky
  • Schopnost formulovat myšlenky, shrnutí, závěr
  • Atmosféra telefonického hovoru, námitky, nepříjemné situace
  • Práce s hlasem, technické náměty
  • Telefon, skype, telefonie, komunikace na dálku, dálková komunikace, tele, telekonferenceCvičné hovory se zvukovým záznamem, zpětný poslech a rozbor, volba hlavních prvků pro další nácviky
  • Osobní rozvoj v komunikaci, nástroje a plán

FORMÁT SEMINÁŘE
Optimální formát: 5 lekcí po 2 hodinách

Optimální počet účastníků: 5-8
Seminářem provází Pavel Vopalecký
Po předchozí dohodě může seminář probíhat v anglickém jazyce.

Otázku, zájem o seminář, či objednávku napište, prosím, do rubriky KONTAKT nebo nám zavolejte.
Doplňkem seminářů může být série koučovacích setkání nebo konzultací.
V orientaci na tomto webu Vám pomůže přehled seminářů v pravém sloupci.