Praktikum veřejného projevu

krátký výklad, předvedení lektorem, nácvik krátkých promluv, motivační hodnocení, První dojem, zahájení proslovu, základy mluvního projevu, práce s hlasem, jak se vyrovnat sám se sebou, tréma, účinný závěr

Jde o mimořádně praktický seminář, kde většina času je věnována aktivnímu zkoušení. Účastníci jednotlivé součásti veřejného projevu opravdu osobně prožijí.
V každém bloku je krátký výklad a předvedení určitého prvku lektorem, po té následuje nácvik krátkých promluv, motivační hodnocení lektorem i ostatními účastníky a další nácviky.
Účastníci si odnesou nové zkušenosti, dovednosti a zážitky.
Účinnost tohoto semináře je podstatně vyšší, pokud účastníci předtím absolvovali Základy veřejného projevu.

DÍLČÍ TÉMATA SEMINÁŘE

  • Co nás spojuje s posluchači
  • První dojem a zahájení proslovu
  • Základy mluvního projevu a práce s hlasem
  • Jak se vyrovnat sám se sebou: tréma
  • Účinný závěr

schůze moderování uvádění konference slavnostní příležitost zábavný večer firmy moderátor program informace atmosféra uvolňuje napětí veřejný projev akce režie technika spolupráceFORMÁT SEMINÁŘE
Optimální průběh: 5 nácvikových seminářů, v rozsahu 3 hodiny týdně

Optimální počet účastníků: 4 až 8
Seminářem provází Pavel Vopalecký
Po předchozí dohodě může seminář probíhat v anglickém jazyce.

Inspirací k tomuto tématu mohou být příspěvky Pavla Vopaleckého na webu Rozměr navíc.
Polož perlu a odejdi
Síla mlčení
Příspěvky jsou určeny především k poslechu.

Otázku, zájem o seminář, či objednávku napište, prosím, do rubriky KONTAKT nebo nám zavolejte.
Doplňkem seminářů může být série koučovacích setkání nebo konzultací.
V orientaci na tomto webu Vám pomůže přehled seminářů v pravém sloupci.