Asertivita

asertivita, asertivní jednání, obranné reakce, empatie, správa emocí, vcítění, citlivost, konfliktní, úcta, uctivost, omluva, laskavost, definice vítězství v konfliktu, sandwich, sendvič, pochvala, kritika, nesouhlas, námitky, odpor, slovní útok, konstruktivní NE, napomenutí, upozornění, otázka, diskuse, diskuze, brainstorming,Asertivita se nám někdy předkládá jako nástroj, jak prosadit svou; její praktické užití ovšem pokrývá mnohem širší spektrum mezilidského vyjednávání a uspořádání dlouhodobých vztahů. Zdravá asertivita pojednává i o takových pojmech, jako je pochvala, vděčnost nebo dokonce „asertivní omluva“. Ano, učíme se jít co nejkratší cestou za svými cíli, nicméně správné respektování druhých nám umožní, abychom je tou cestou vzali s sebou. Pokorný vítěz je totiž podstatně silnější než ten, kolem kterého jsou zástupy poražených…

DÍLČÍ TÉMATA SEMINÁŘE

  • Vědomí vlastní hodnoty, čím je utvářenaasertivita, asertivní jednání, obranné reakce, empatie, správa emocí, vcítění, citlivost, konfliktní, úcta, uctivost, omluva, laskavost, definice vítězství v konfliktu, sandwich, sendvič, pochvala, kritika, nesouhlas, námitky, odpor, slovní útok, konstruktivní NE, napomenutí, upozornění, otázka, diskuse, diskuze, brainstorming,
  • Vědomí hodnoty partnera v dialogu
  • Obvyklé způsoby reakcí
  • Manipulace, jak ji rozeznat a vyhnout se jí
  • Asertivní techniky
  • Jak rozvíjet zdravou asertivitu
  • Osobní cvičení
FORMÁT SEMINÁŘE
Optimální rozsah 8 vyučovacích hodin
asertivita, asertivní jednání, obranné reakce, empatie, správa emocí, vcítění, citlivost, konfliktní, úcta, uctivost, omluva, laskavost, definice vítězství v konfliktu, sandwich, sendvič, pochvala, kritika, nesouhlas, námitky, odpor, slovní útok, konstruktivní NE, napomenutí, upozornění, otázka, diskuse, diskuze, brainstorming,Doporučený maximální počet účastníků: 10
Seminářem provází Pavel Vopalecký nebo Daniela Vopalecká
Po předchozí dohodě může seminář probíhat v anglickém jazyce.

Inspirací k tomuto tématu mohou být také příspěvky Pavla Vopaleckého na webu Rozměr navíc.
>>Pokora jako reálný pohled na sebe
>>Síla mlčení
>>Parametry efektivní pochvaly
Příspěvky jsou určeny především k poslechu.

Otázku, zájem o seminář, či objednávku napište, prosím, do rubriky KONTAKT nebo nám zavolejte.
Doplňkem seminářů může být série koučovacích setkání nebo konzultací.
V orientaci na tomto webu Vám pomůže přehled seminářů v pravém sloupci.