Sedm principů pro řečnickou perlu

Představte si, že pro příspěvek na odborném setkání máte vyhrazeno pět minut. Jsou řečníci, kteří si řeknou: „Za pět minut toho stejně moc neřeknu, tak proč se připravovat. Něco vyplodím na místě.“ A pak to podle toho vypadá; nikdo neví, o čem vlastně mluvil – i když to možná bylo vtipné…
Naproti tomu dobře připravená pětiminutová řeč může být perlou, která bude mít mnohonásobně silnější účinek, než hodinová přednáška. Následující principy vám pomohou, jak na to. Když si je opakovanou zkušeností vštípíte pod kůži jako běžnou součást svého myšlení, lidé vám budou rádi naslouchat.

1. Jasný cíl
Přestavte si, že jste svoji promluvu právě skončili. O čem mají vaši lidé přemýšlet, co mají udělat nebo o čem mají spolu mluvit? Jasné stanovení cíle předurčuje údernost vašeho vyjádření. (Nepředpokládám, že jim svůj cíl musíte sdělit!)
2. Relevantní materiál
Shromážděte obsah, který bude pro vaši cílovou skupinu podstatný a zajímavý. To může zahrnovat informace, příklady, ilustrace, data, také příběhy z praxe, klíčové otázky tématu, které třeba zůstanou i otevřené, praktické výzvy a další podněty.
3. Jen to nejdůležitější
S ohledem na vyhrazený čas vyberte ze shromážděného materiálu opravdu jen to nejdůležitější. Nejnáročnější jádro přípravy na efektivní promluvu pro mě často spočívá ve vynechávání toho, co není naprosto důležité. Hledám „neredukovatelné minimum“.
4. Přehledná struktura
Vytvořte logickou strukturu své promluvy. Klasika bývá ve formátu tří čtyř bodů, které se dobře pamatují. To neznamená, že musíte říkat „zaprvé“, „zadruhé“. Vaše řeč může mít funkční uspořádání i když půjde o strhující ilustrační příběh z technické praxe.
5. Silné formulace.
Své důležité sdělení propracujte do podoby zřetelných a silných formulací. Najděte způsob vyjádření, který zaujme a vyzvedne, co je opravdu důležité. Neotřelé a přitom výstižné výroky si lidé zapamatují; mnozí si zajímavá prohlášení rádi i zapíšou. Každou svoji větu posuzujte s otázkou, do jaké míry a jakým způsobem přispívá k hlavnímu cíli vaší promluvy.
6. Prvních deset slov a posledních deset slov.
Nakonec promyslete, jak efektivně do svého tématu vstoupíte a také jaká perla má zůstat ve vzduchu, i když už nebudete na scéně. Někdy se tomu říká „první dojem“ a „poslední dojem“.
7. Mluvte s klidem
Máte-li jasný cíl své promluvy, hutný obsah v přehledné struktuře, silné formulace, strhující začátek a výrazný závěr, zkuste si cvičně svou řeč zřetelně artikulovat s klidem, s jasnou dikcí i s funkčními důrazy a pauzami. Třeba vám dvacet sekund zůstane jako rezerva na dlouhý potlesk.