SEMINÁŘE

Zde jsou hlavní tematické oblasti. Kliknutím na nadpisy nebo obrázky se Vám otevře seznam našich připravených seminářů v dané oblasti.
V pravém sloupci je kompletní seznam jednotlivých seminářů a odkazy na jejich bližší charakteristiky.
Popis může sloužit také jako inspirace k sestavení semináře či tréninkové aktivity speciálně podle Vašich vlastních potřeb.

KOMUNIKACE A VEŘEJNÝ PROJEV

Komunikace primárně znamená „spojení“, „mít něco společného“. Spojení mezi lidmi, ale také spojení mezi zeměpisnými místy (pozemní komunikace). Život se odehrává tam, kde probíhá efektivní komunikace; život jedince, život rodiny, firmy či jakékoli komunity závisí na komunikaci.
Mezilidská komunikace má mnoho rozměrů; od rozhovoru ve dvojici, přes skupinovou dynamiku až po komunikaci veřejnou či masovou. Ve všech těchto sférách máme rozsáhlou zkušenost a můžeme Vám pomoci.
Semináře či tréninky mohou probíhat také v anglickém jazyce.

Zobrazit podrobnosti...

ROZVOJ OSOBNOSTI

Člověk se rodí s obrovskou spoustou schopností, které postupně poznává a rozvíjí. Pomáhá mu v tom výchozí rodina, škola, případně další subjekty. Ukončením jakéhokoli stupně vzdělání ovšem náš růst zdaleka nekončí.
Pro zralého člověka je klíčové, aby přijal osobní odpovědnost a vlastní iniciativu v oblasti svého celoživotního rozvoje, a to nejen ve vědění, ale také v rozmanitých dalších dovednostech, které nás neučili ve škole a žel, často se pro ně nevytváří podpora ani v rodinách.
Naše semináře Vám poskytnou inspiraci alespoň v některých sférách, které dobře uplatníte jak v pracovní, tak i v soukromé oblasti života.

Zobrazit podrobnosti...