Jak to obvykle probíhá

Semináře pro firmy
Vzdělávání pro firmy připravujeme podle dohody se zadavatelem. V kontaktním formuláři nebo E-mailem nám krátce popište své potřeby nebo úkoly, které řešíte, a my se Vám brzy ozveme s orientačním návhrem, o němž budeme s Vámi dále jednat. Průběh seminářů a zejména jejich aplikační rozměr maximálně přizpůsobíme Vašim potřebám.

Začátkem je vstupní analýza v přímé komunikaci se zadavatelem:

  • Identifikace konkrétních potřeb
  • Specifikace cílové skupiny
  • Stanovení cílů daného vzdělávání
  • Návrh výukového plánu a metodických prvků

Pak přichází realizace:

  • Provedení dohodnutého rozsahu seminářů
  • Výuková část, případové studie, nácviky a další metodické prvky
  • Tvorba akčních plánů účastníků

Posledním prvkem je vyhodnocení:

  • Dotazníky vyplněné účastníky seminářů
  • Vyhodnocení zadavatele

Semináře pro ostatní skupiny
Naše semináře jsou vhodné nebo mohou být přizpůsobeny pro různé týmy či zájmové skupiny. Pro výuku nebo trénink dané sféry dovedností je možno využít celou řadu metodických prvků – po dohodě na základě Vašich potřeb.
V rozmezí doporučeného počtu účastníků závazně dejte dohromady skupinu zaměstnanců nebo přátel se zájmem o daný seminář. Podle potřeb cílové skupiny přizpůsobíme obsah, rozsah, metodiku i rozložení v čase. Pak dohodneme termín i místo a trénink se může uskutečnit.

Otevřené semináře
Příležitostně organizujeme otevřené semináře, kam se mohou přihlásit nezávislí jednotlivci nebo menší skupiny.

Další alternativy
Podle Vašeho zájmu zvážíme i další formy. Na příklad vybranou část některého tématu Vám můžeme přinést v podobě zkráceného semináře (4 hodiny), jako přednášku, nebo dokonce ve formě motivační řeči pro určitou zvláštní příležitost. I zde je velká variabilita na základě vzájemné domluvy s Vámi.