Veřejný projev, vhodné i pro učitele, vedoucí zájmových klubů

Veřejný projev, masová komunikace, komunikace s velkou skupinou, mluvené slovo, analýza publika, práce s hlasem, artikulace, intonace, tréma a její zvládnutí, krizové situace při mluveném projevu, mikrofon, akustika prostoru, audiovizuální pomůcky, zpětná vazba