Metodika seminářů

Lod01-w600Žijeme v době, kdy informace jsou docela dobře dostupné. V praxi přesto – hlavně v oblasti komunikace a mezilidských vztahů – spoustu věcí neděláme či ani neumíme, neboť jsme se je nenaučili běžně prakticky používat.
V některých sférách života možná pozorujeme lidi s určitou dovedností, která se nám líbí, ale sami ji sotva dokážeme napodobit. I když si přečteme nějaké zásady, není to pro nás dost účinné, abychom danou dovednost pak dovedli používat. Teprve vlastní prožitek a nácvik za pomoci zkušeného lektora nás posune na vyšší úroveň ve smyslu praktického používání dovedností, které jsme dříve jen obdivovali u druhých.

Na seminářích vycházíme z analýzy praktických situací účastníků a pak kromě důležitých a zajímavých informací klademe důraz především na tvorbu návrhů řešení, praktické zkoušení, či nácviky klíčových dovedností a také na akční plány osobního rozvoje v dané oblasti.

Podle zaměření daného semináře používáme něktetré z následujících metodických přístupů:

 • Věcný úvod do problematiky
 • Interakce s účastníky
 • Případové studie a modelové situace
 • Práce v menších skupinách
 • Diagnostické pomůcky: testy, dotazníky
 • Metoda prožitku
 • Nácvikové prvky se zpětnou vazbou účastníků a lektora
 • Praktické zkoušení se záznamem (audio / video)
 • Aplikační přístup podle potřeb účastníků
 • Sebereflexe
 • Krátká videa
 • Účastníci si tvoří akční plány vlastního osobního rozvoje v dané oblasti

Většina seminářů může probíhat v angličtině (podle předchozí dohody).

Podle Vašich potřeb zvážíme i další formy práce ve Vašem prostředí. Na příklad vybranou část některého tématu Vám můžeme přinést v podobě zkráceného semináře (4 hodiny), jako přednášku, nebo ve formě motivační řeči…