ROZVOJ OSOBNOSTI

Člověk se rodí s obrovskou spoustou schopností, které postupně poznává a rozvíjí. Pomáhá mu v tom výchozí rodina, škola, případně další subjekty. Ukončením jakéhokoli stupně vzdělání ovšem náš růst zdaleka nekončí.
Pro zralého člověka je klíčové, aby přijal osobní odpovědnost a vlastní iniciativu v oblasti svého celoživotního rozvoje, a to nejen ve vědění, ale také v rozmanitých dalších dovednostech, které nás neučili ve škole a žel, často se pro ně nevytváří podpora ani v rodinách.
Naše semináře Vám poskytnou inspiraci alespoň v některých sférách, které dobře uplatníte jak v pracovní, tak i v soukromé oblasti života.

Člověk se rodí se obrovskou spoustou schopností, které postupně poznává a rozvíjí jeho výchozí rodina, škola, případně další subjekty. Ukončením jakéhokoli stupně vzdělání ovšem náš růst zdaleka nekončí.
Pro zralého člověka je klíčové, aby přijal osobní odpovědnost a vlastní iniciativu v oblasti svého celoživotního rozvoje, a to nejen ve vědění, ale také v rozmanitých dalších dovednostech, které nás neučili ve škole a žel, často se pro ně nevytváří podpora ani v rodinách.

Naše semináře Vám poskytnou inspiraci alespoň v některých sférách, které dobře uplatníte jak v pracovní, tak i v soukromé oblasti života.

Typologie osobnosti a chování

Každý z nás má své silné a slabé stránky. Někteří lidé občas mají tendenci snaživě a dlouho pracovat na svých slabých stránkách s iluzí, že tak se stanou dokonalými. Nicméně na určité oblasti svého života nebo práce prostě jsme a zůstaneme krátcí, protože jsme „nějak udělaní“. Na druhé straně naše osobnosti mají velký prostor pro rozvoj. Jak rozeznat oblasti, které…

Zobrazit podrobnosti...

Super pár aneb patříme k sobě

Většina dospělých lidí v naší zemi žije v nějakém blízkém vztahu. Často ale tento vztah neumíme rozvíjet tak, jak bychom si přáli. Nikdo nás to vlastně neučil, nemáme dostatek pozitivně inspirujících příkladů a vztahy jsou složité… Tento seminář vám pomůže lépe porozumět rozdílným potřebám muže a ženy a možnostem, jak si je mohou vzájemně lépe naplňovat. Pokud seminář projdete s ochotou něco…

Zobrazit podrobnosti...

Rozvoj úspěšné rodiny i při úspěchu v kariéře

Znáte lidi, kteří tak šli za svojí kariérou, že se jim rozpadla rodina? Znáte lidi, kteří se natolik oddali rodině, že strádají ekonomicky? V semináři Vám předložíme inspirující náměty pro rozvoj fungujícího vztahu dvojice a celé rodiny i přitom, když se partneři angažují v podnikání nebo v dalších sférách života. Pro skutečný přínos je důležitá účast celých párů. (Seminář není určen k řešení dlouhodobých…

Zobrazit podrobnosti...

„Rozměr navíc“ aneb spiritualita pro úspěšné lidi

Kromě hmotných a ekonomických veličin lidé podvědomě nebo i cíleně hledají i hodnoty hluboce vnitřní, duchovní, které přesahují materiální svět. O duchovnu se mluví v různých rovinách od dědictví kultury přes náboženství až po okultní techniky a zážitky. Seminář se zabývá otázkami, jak se to vše může týkat života, myšlení a vztahů současného moderního člověka a ukazuje alternativy, kde najít…

Zobrazit podrobnosti...