ROZVOJ OSOBNOSTI

Člověk se rodí s obrovskou spoustou schopností, které postupně poznává a rozvíjí. Pomáhá mu v tom výchozí rodina, škola, případně další subjekty. Ukončením jakéhokoli stupně vzdělání ovšem náš růst zdaleka nekončí.
Pro zralého člověka je klíčové, aby přijal osobní odpovědnost a vlastní iniciativu v oblasti svého celoživotního rozvoje, a to nejen ve vědění, ale také v rozmanitých dalších dovednostech, které nás neučili ve škole a žel, často se pro ně nevytváří podpora ani v rodinách.
Naše semináře Vám poskytnou inspiraci alespoň v některých sférách, které dobře uplatníte jak v pracovní, tak i v soukromé oblasti života.

Typologie osobnosti a chování

Každý z nás má své silné a slabé stránky. Někteří lidé občas mají tendenci snaživě a dlouho pracovat na svých slabých stránkách s iluzí, že tak se stanou dokonalými. Nicméně na určité oblasti svého života nebo práce prostě jsme a zůstaneme krátcí, protože jsme „nějak udělaní“. Na druhé straně naše osobnosti mají velký prostor pro rozvoj. Jak rozeznat oblasti, které…

Zobrazit podrobnosti...

Time management

Time management se někdy chápe jako pomůcka, jak předejít kolizím v plánování a jak stihnout co nejvíce věcí.
To určitě; nicméně naše pojetí time managementu a jeho praktická aplikace směřuje na prvním místě k tomu, abyste si stanovili své životní či pracovní cíle a efektivně jich v reálném čase dosahovali. Správné využívání time managementu umožňuje zdravější život, protože kromě práce a mnoha aktivit zahrnuje i takové položky jako odpočinek a dobíjení energie, budování nejbližších vztahů, vlastní rozvoj a sebevzdělávání a mnoho dalších důležitých položek…

Zobrazit podrobnosti...

Asertivita

Asertivita se nám někdy předkládá jako nástroj, jak prosadit svou; její praktické užití ovšem pokrývá mnohem širší spektrum mezilidského vyjednávání a uspořádání dlouhodobých vztahů. Zdravá asertivita pojednává i o takových pojmech, jako je pochvala, vděčnost nebo dokonce “asertivní omluva”. Ano, učíme se jít co nejkratší cestou za svými cíli, nicméně správné respektování druhých nám umožní, abychom je tou cestou vzali s sebou. Pokorný vítěz je totiž podstatně silnější než ten, kolem kterého jsou zástupy poražených…

Zobrazit podrobnosti...

Super pár aneb patříme k sobě

Většina dospělých lidí v naší zemi žije v nějakém blízkém vztahu. Často ale tento vztah neumíme rozvíjet tak, jak bychom si přáli. Nikdo nás to vlastně neučil, nemáme dostatek pozitivně inspirujících příkladů a vztahy jsou složité… Tento seminář vám pomůže lépe porozumět rozdílným potřebám muže a ženy a možnostem, jak si je mohou vzájemně lépe naplňovat. Pokud seminář projdete s ochotou něco…

Zobrazit podrobnosti...

Rozvoj úspěšné rodiny i při úspěchu v kariéře

Znáte lidi, kteří tak šli za svojí kariérou, že se jim rozpadla rodina? Znáte lidi, kteří se natolik oddali rodině, že strádají ekonomicky? V semináři Vám předložíme inspirující náměty pro rozvoj fungujícího vztahu dvojice a celé rodiny i přitom, když se partneři angažují v podnikání nebo v dalších sférách života. Pro skutečný přínos je důležitá účast celých párů. (Seminář není určen k řešení dlouhodobých…

Zobrazit podrobnosti...

„Rozměr navíc“ aneb spiritualita pro úspěšné lidi

Kromě hmotných a ekonomických veličin lidé podvědomě nebo i cíleně hledají i hodnoty hluboce vnitřní, duchovní, které přesahují materiální svět. O duchovnu se mluví v různých rovinách od dědictví kultury přes náboženství až po okultní techniky a zážitky. Seminář se zabývá otázkami, jak se to vše může týkat života, myšlení a vztahů současného moderního člověka a ukazuje alternativy, kde najít…

Zobrazit podrobnosti...