O nás

Zde najdete důležité informace z našeho zázemí.
Pokud přece něco postrádáte, prosíme, kontaktujte nás.

Jak to obvykle probíhá

Vzdělávání poskytujeme pro firmy a také pro další zájmové skupiny. V rozmezí doporučeného počtu účastníků závazně domluvte skupinu spolupracovníků nebo přátel se zájmem o daný seminář. Upřesníme termín, místo a seminář se může uskutečnit…

Zobrazit podrobnosti...

Ceny, slevy a tak dále

Ceny jsou stanoveny vzájemnou dohodou. Liší se podle počtu a rozsahu dílčích setkání, podle typu pomůcek a písemných podkladů a podle dalších specifických upřesnění zadavatele.
Semináře či tréninkové aktivity sestavujeme s ohledem na potřeby a cíle zadavatele.

Zobrazit podrobnosti...

Metodika seminářů

Podle zaměření semináře používáme rozmanité metodické přístupy. Důraz klademe na analýzu praktických situací v životě a práci klientů a současně na konkrétní návrhy řešení, praktické příklady, nácviky či různé zážitkové prvky…

Zobrazit podrobnosti...

Klíčové hodnoty

Klíčové hodnoty seminářů a dalších aktivit vycházejí z našich rozsáhlých zkušeností a také z osobních přesvědčení.
Rozvoj osobního potenciálu účastníků; osobní, pozitivní a motivační přístupy…

Zobrazit podrobnosti...

Axia Plus

Axia Plus je volné spojení samostatných odborníků. V současné době jsou zapojeni Pavel a Daniela Vopalečtí. Podrobnější informace o jejich práci, zkušenostech i vzdělání najdete v jejich pracovních životopisech.
Řecké slovo “axia” znamená “hodnota”. “Plus” je známé slovo pro “přídavek”.
Spojujeme své síly, abychom byli efektivnější…

Zobrazit podrobnosti...

Řekli / napsali o nás

(Další reference a informace jsou na webu Akademie mluvení. Reference ke koučování Daniely jsou samostatně.) Katedra energetiky, VŠB-TU Ostrava // Ing. Veronika Sassmanová, Ph.D., akademický pracovník a junior researcher v Centru ENET // veronika.sassmanova@vsb.cz Spolu se svými kolegy jsem měla možnost absolvovat několik kurzů s panem Pavlem Vopaleckým, které byly zaměřeny na oblast komunikace. Velmi si cením profesionality lektora, praktických rad i…

Zobrazit podrobnosti...

Reference

Zde najdete odkazy na některé subjekty, kde jsme vedli své semináře: firmy různého formátu, vzdělávací zařízení ale i neziskovky a další instituce. Kromě názvu organizace uvádíme i kontaktní údaje na klíčovou osobu, která byla naším partnerem v jednání.

Zobrazit podrobnosti...