Ing. Pavel Vopalecký, M.A. – pracovní životopis

Pracovní zkušenosti v rámci vlastní lektorské činnosti

semináře, tréninky, školení, nácviky, přednáška, vystupování, vystoupení, proslov, řeč, slovo, projev, mluvení, ToastMasters, výuka, přednáska, rétorika, mluvit, slovo, logos, promluva, slavnostní, pracovní, motivační, pohřební, schůze, zasedání, jednání, výbor, summit, moderování, uvádění, režie, režírovat, téma, námitky, pódium, publikum, fórum, posluchači, diváci, hlediště, jeviště, kamera, záznam, tréma, komunikační dovednosti, výmluvnost, komunikace, elokvence, výřečnost, rozvoj, motivační řeč, Výslovnost, artikulace, logopedie, ortoepie, ortofonie,  patlavost, mluvidla, jazyk, zuby, rty, hrdlo, zvučný, šeptání, dyšný, zvuky, hlasivky, dynamika, samohlásky, souhlásky, hlásky, intonace, melodie, otazník, vykřičník, mlčení, ticho, odmlka, pauza, mluvní tempo, pomlka, rychle, pomalu, nahlas, potichu, hlasitě, asertivita, asertivní jednání, obranné reakce, empatie, správa emocí, vcítění, citlivost, konfliktní, úcta, uctivost, omluva, laskavost, definice vítězství v konfliktu, sandwich, sendvič, pochvala, kritika, nesouhlas, námitky, odpor, slovní útok, konstruktivní NE, napomenutí, upozornění, otázka, diskuse, diskuze, brainstorming, fenomén vůdcovství a následování, lídr, vliv, myšlení, postoje a jednání lidí, vedoucí, síla osobní vize, vize skupiny (firmy, společenství), priority, hodnoty, mýty o vůdcovství, příprava veřejného projevu, příspěvek, prostředí, vystoupení, základy veřejného projevu, analýza publika, cíle akce, cíle projevu, časový rozsah, struktura projevua, udiovizuální pomůcky, nácvik, mikrofon, záznam kamera, zpětná vazba, trénink2010 – dosud – Inspiration (občanské sdružení, nezisková organizace); podpora neformálních komunit v různých prostředích, skupinové aktivity, semináře, přednášky, pobytové akce, koučování, skupinové tréninky, aktivity pro osobní rozvoj, zájmové aktivity pro různé skupiny; Zakladatel a vedoucí organizace, lektor, kouč, trenér, konzultant; Lektorská činnost, přednášky, semináře, workshopy, koučování skupinových aktivit, osobní rozvoj a koučování vedoucích, rodinné a obecně vztahové poradenství, konsekutivní i simultánní tlumočení z/do angličtiny
2013 – dosud –  Akademie mluvení – internetový online trénink pro mluvený projev
2012 – dosud – Axia plus – zahájení projektu těchto webových stránek
2012 – OKIN GROUP, a.s., Ostrava; Lektor; Seminář Efektivní telefonická komunikace
2011 – 2012 – SOV-trading spol. s r.o., Opava; Přednášející a konzultant; Série seminářů Rozvoj vůdčích schopností; měkké dovednosti; školení na základě výběrového řízení v rámci projektu EU
2011 – Vysoká škola podnikání, a.s., Ostrava; Přednášející a konzultant; Akreditovaná výuka modulu „Leader“ pro bakalářské studium
2010 – 2013 – GES, spol. s r.o., Ostrava; Lektor; Semináře o manažerské komunikaci
2009 – CI Intect s.r.o., Ostrava; Lektor a konzultant; Semináře pro učitele, ředitele a další pracovníky škol a školských zařízení; Témata: leadership (vůdcovství), komunikační dovednosti
2008 – dosud – HM Partners s.r.o., Ostrava; Lektor a konzultant; Semináře vnitrofiremní komunikace, typologie osobnosti, veřejný projev
2009 – 2010 – KOMA – Industry s.r.o., Ostrava; Série seminářů na témata rozvoje vůdčích schopností
2008 – 2009 – ATEMIT, s.r.o.,
Brno; Série seminářů na témata rozvoje vůdčích schopností (pro top-manažerský tým)
2007 – 2011 – Education Center of Ostrava, o.p.s., Ostrava; Semináře pro různé cílové skupiny (úředníci magistrátu a zastupitelé města, úřad práce); Témata: prezentace, veřejný projev, komunikační dovednosti
2003 – 2006 – Česká televize Ostrava; Speaker komentářů k některým pořadům
2001 – 2010 – Kudy kam, Ostrava; Lektor, kouč, konzultant; Přednášky, semináře; Trénink a koučink vedoucích různých služeb a celých týmů; Trénink a režie speakerů a moderátorů, režie a organizování veřejných akcí různého formátu (od 50 osob až po open-air akce 1500-2200 osob); Tlumočení z/do angličtiny
2000 – dosud – Křesťanská akademie mladých, o. s.
 (zkráceně KAM), Frýdlant nad Ostravicí; Trénink a režie speakerů a moderátorů; Osobní koučink studentů vzdělávacího programu (2001/02, 2012/13); Další tematické přednášky a semináře (2012); Tlumočení z/do angličtiny konsekutivně i simultánně;
1999 – 2011 – Integrity Life (zkráceně „In-Life“), Brno; Přednášky, semináře, vedení skupinové práce, trénink a koučink skupinových vedoucích; Víkendové tréninkové akce (veřejný projev, time-management, skupinová práce, poznej sám sebe); Tlumočení z/do angličtiny
1995 – 2010 – Křesťanský sbor Ostrava – Zábřeh; Lektorská činnost, přednášky, kázání; Vedení skupinové práce, tréning a koučink skupinových vedoucích; Organizování a režie veřejných kulturních akcí (s účastí do 2200 lidí); Organizování a koordinace veřejně-prospěšných aktivit; Konzultační a poradenská činnost (osobní rozvoj jednotlivce, manželské a rodinné poradenství, rozvoj organizace)
1991 – 2000 – Český rozhlas Ostrava,
Ostrava; Externí spolupracovník; Literární pořady v rozsahu do 30 minut, autor, speaker; Krátké příspěvky, autor textů, speaker
1995 – 2009 – Trans World Radio, česká pobočka, Brno; Externí editor textů, speaker

Předchozí pracovní zkušenosti

1995 – dosud; vlastní živnost (viz výše): lektorská činnost, pořádání odborných kurzů, školení a jiných vzdělávacích akcí, vydavatelská činnost; Lektor, kouč, konzultant; právní forma: OSVČ
1991 – 1995 – Trans World Radio, česká pobočka, Brno; samostatný redaktor a speaker; tvorba pořadů, spoluautor textů, speaker
1990 – Železniční opravny a strojírny,  Ostrava; pracovník vývoje automatizačních prvků technologických zařízení
1985 – 1990 – Vědecko-výzkumný uhelný ústav, Ostrava-Radvanice; samostatný výzkumný pracovník; výzkum, vývoj a realizace měřících a automatizačních zařízení pro úpravny uhlí
1984 – 1985 – Početnická a organizační služba, Opava; Technik počítačů; Počítačové sítě; instalace, profylaxe, údržba

Akademické vzdělání

2004 – 2013 -TCM International Institute (vzdělávací institut s akreditací USA, postgraduální vyšší magisterská úroveň); Odborné zaměření zejména: leadership, veřejný projev, vzdělávání dospělých; praktická teologie (původní jazyky: řečtina, hebrejština, přehled historie, homiletika); celé studium probíhalo v angličtině, zakončeno titulem Master of Divinity (zkráceně M.Div.)
1999 – 2004 -TCM International Institute v Heiligenkreuz, Rakousko (vzdělávací institut s akreditací USA, magisterská úroveň zakončená titulem Master of Arts); Odborné zaměření zejména: leadership (vůdcovství), management, osobní rozvoj, týmová práce, strategické plánování a další; Praktická teologie (biblické texty, hermeneutika, apologetika a etika, misiologie); celé studium probíhalo v angličtině, zakončeno titulem Master of Arts (M.A.)
1979 – 1984 -Vysoké učení technické v Brně, Fakulta elektrotechnická; Brno; obor Technická kybernetika; zakončeno titulem Ing.

Další vzdělávání, kurzy, stáže

2008 – Trénink Soma School – USA; Rozvoj zdravé organizace
2005 – 2008 – Trénink EQUIP – probíhající v ČR; Tříletý cyklus seminářů Leadershipu podle Johna Maxwella; (organizační zaštítění tréninku na Moravě, tlumočení z/do angličtiny)
2006 – Trénink The Art To Start – USA; Start a rozvoj zdravé organizace, efektivní vedení lidských zdrojů
2004 – Trénink Church Planting Dynamics – DCPI, USA; Start a rozvoj zdravé organizace, efektivní vedení lidí a rozvoj lidských zdrojů
1997 – 1998 – Fairhaven Bible Chapel; USA; Leadership trénink, semináře, průběžná praxe v nejrůznějších oblastech činnosti společenství, včetně osobního a skupinového vedení lidí

Některé diplomy a certifikáty jsou k nahlédnutí ZDE.

 

Osobní schopnosti a dovednosti

Jazyky:
–        Anglicky; plynně slovem i písmem; přednášky a semináře v jazyce, ediční činnost na několika publikacích, rozsáhlá zkušenost s konsekutivním i simultánním tlumočením na různých fórech.
–        Pasivně: polsky, rusky
Sociální schopnosti a dovednosti
–        Vedoucí pozice (viz výše) vyžadovaly vysokou kvalitu komunikačních, týmových a vztahových dovedností. Efektivní vůdcovství je zejména v neziskové sféře podmíněno motivující vizí, dobrou komunikací, hlubokou důvěrou a hodnotnými vztahy.
–        Desítky dlouhodobých osobních kroskulturálních kontaktů (Evropa, Spojené státy, Indie…)
–        Vlastní studium psychologie, skupinové psychoterapie a přilehlých oborů
–        Jedinečné manželství (od roku 1985). Tři skvělé děti a vynikající vztahy s nimi (Daniel 1989, Andy 1992, Niké 2001).
Organizační schopnosti a dovednosti
–        Organizační schopnosti a dovednosti se dlouhodobě rozvíjely a prokazovaly v rámci tvorby, přípravy a realizace kurzů, seminářů, projektů v oblasti personálního a organizačního rozvoje, profesního vzdělávání dospělých, vedení tréninků soft skills apod.
–        Založil a dlouhodobě vedl tři neziskové organizace, které dodnes úspěšně fungují, vyškolil a vybudoval jejich výkonné i dobrovolné týmy (Křesťanský sbor Ostrava-Zábřeh, 1993-2010; Kudy kam, 2001-2010; Inspiration, 2010 – dosud).
–        Zastával vrcholové funkce v několika dalších neziskových organizacích (člen republikových řídících rad): Česká evangelikální aliance, člen rady 2004‑2011; Integrity Life, člen rady 1999‑2006; Křesťanské sbory v České republice, člen rady 2001‑2003;
Technické schopnosti a dovednosti
–        Původním vzděláním elektrotechnický inženýr; několikaletá praxe v oboru včetně návrhů a realizace elektronických zařízení různého typu.
–        Běžné zvládnutí výpočetní techniky a software (Microsoft Word, Excell, Outlook, internet; Apple Software, atd.)
Umělecké schopnosti a dovednosti
–        Zvláštní záliba v českém jazyce, výtečná znalost gramatiky, tvarosloví, české ortoepie a ortofonie; vysoce kvalitní výslovnost;
–        Rozsáhlá zkušenost s vlastním veřejným projevem a přednesem, a také s vyučováním a koučováním veřejných mluvčích na různých fórech; rozsáhlá zkušenost v psaném projevu literárních i odborných článků, rozhlasových pořadů i rozsáhlejších děl; znalost teorie verše, principů písňových textů apod.
–        Mnohonásobná zkušenost v organizaci a režii velkých i menších veřejných akcí kulturního zaměření (až 2200 účastníků)
–        Členem řečnického klubu ToastMasters Ostrava (2011 – dosud)
–        Vytříbený hudební sluch a dobrá znalost hudební teorie; zkušenost ve vedení hudebně pěveckých těles; režie živých komponovaných pořadů, základní návrhy choreografie apod. (v mládí aktivní hudební produkce: sólový zpěv, baskytara, kytara)
Ostatní schopnosti a dovednosti
–        Vztah k přírodě, v mládí rozeznání více než 200 druhů volně žijících rostlin
–        Záliba v plavání a volném potápění…
–        Zdravotnické znalosti, dovednosti a zkušenosti (řada případů poskytnutí první pomoci a jiných ošetření)
–        Řidičský průkaz skupiny A+B od roku 1978 (dlouhodobé a časté používání automobilu)