Úvod do konsekutivního tlumočení

druhy tlumočení, Poslání tlumočníka, Jazykové záležitosti při tlumočení, Tlumočení atmosféry a kultury, Nonverbální prvky při tlumočení, Umíte anglicky a jednáte se zahraničními partnery?
Připadla Vám úloha tlumočit pro spolupracovníky, kteří tak dobře neumějí?
Obracejí se na Vás kolegové se žádostí o tlumočení zahraničních hostů na konferencích, schůzích, slavnostních příležitostech nebo zábavných akcích firmy? Konsekutivní tlumočení znamená, že řečník vysloví krátký úsek v jednom jazyce a vy jej následně vyslovíte v jiném jazyce.
Tento seminář podstatně zvýší účinnost této Vaší práce, lidé Vám budou lépe rozumět a Vy se při tlumočení budete lépe cítit.
Pro konsekutivní tlumočení na velkých fórech je velmi užitečné předem absolvovat seminář Základy veřejného projevu, není to však nutnou podmínkou.

DÍLČÍ TÉMATA SEMINÁŘE

  • Základní druhy tlumočení
  • Poslání tlumočníka a předpoklady jeho efektivní práce
  • Pozice mluvčího a tlumočníka
  • Jazykové záležitosti při tlumočení
  • Tlumočení atmosféry a kultury
  • Nonverbální prvky při tlumočení
  • Řečnické dovednosti
  • Obvyklé situace při veřejném konsekutivním tlumočení
  • Jak rozvíjet vlastní tlumočnické dovednosti

FORMÁT SEMINÁŘE
Optimální průběh: 5 nácvikových seminářů, v rozsahu 2 hodiny týdně
Doporučený maximální počet účastníků: 10
Ilustrace a nácviky probíhají v anglickém jazyce (Nicméně vyučované principy platí obecně téměř pro jakýkoli jazyk.)
Seminářem provází Pavel Vopalecký

Otázku, zájem o seminář, či objednávku napište, prosím, do rubriky KONTAKT nebo nám zavolejte.
Doplňkem seminářů může být série koučovacích setkání nebo konzultací.
V orientaci na tomto webu Vám pomůže přehled seminářů v pravém sloupci.