Základy veřejného projevu

Veřejný projev, masová komunikace, komunikace s velkou skupinou, mluvené slovo, analýza publika, práce s hlasem, artikulace, intonace, tréma a její zvládnutí, krizové situace při mluveném projevu, mikrofon, akustika prostoru, audiovizuální pomůcky, zpětná vazbaVeřejný projev je součástí každé vedoucí úlohy. I když mluvíme ke skupině pěti nebo deseti lidí, osvojení principů veřejného projevu může podstatně zvýšit naši účinnost.
Dobrá připravenost pro oslovení větších skupin má klíčový vliv na image firmy i na osobní image mluvčího (vedoucího).
Což teprve, když se naskytne slavnostní příležitost pro oslovení několika stovek lidí…
Seminář je velmi praktický, obsahuje spoustu příkladů a ukázek a také praktické zkoušení účastníků. Je vhodný pro vedoucí na jakékoli úrovni, rovněž pro učitele a jiné pedagogické pracovníky, pro vedoucí zájmových aktivit a organizací a pro kohokoli dalšího, kdo pracuje s lidmi. Pro danou skupinu účastníků můžeme praktické zaměření zúžit na konkrétní potřeby a oblasti zájmu.

DÍLČÍ TÉMATA SEMINÁŘE

  • Hlavní oblasti mluveného projevu
  • Cíle projevu, analýza publika, praktické nástroje mluvčího
  • Příprava projevu: parametry, časový plán, téma a struktura, zdroje, fakta, klíčová sdělení, příklady, ilustrace, citáty, aplikace, výzva, shrnutí a závěr
  • Jak upoutat pozornost, jak osvěžit publikum
  • Kultura a technika mluveného projevu: dýchání; práce s hlasem; artikulace; intonace; dynamika; tempo řeči; pauza; čtení textu; hlasová hygiena; když něco není v pořádku; verbální i nonverbální návyky a co s nimi…
  • schůze moderování uvádění konference slavnostní příležitost zábavný večer firmy moderátor program informace atmosféra veřejný projev akce režieTréma, její projevy a jak se s ní vyrovnat
  • Krizové situace při mluveném projevu: na straně řečníka, v publiku, v okolí
  • Technické prostředky: mikrofon, akustika prostoru, audiovizuální pomůcky, mluvení ve venkovním prostředí
  • Jak se rozvíjet v mluveném projevu: zpětná vazba, plán vlastního rozvoje, nácviky, „režisér“, kouč

FORMÁT SEMINÁŘE
Optimální rozsah: 2×8 vyučovacích hodin
Doporučený maximální počet účastníků: 15
Seminářem provází: Pavel Vopalecký
Po předchozí dohodě může seminář probíhat v anglickém jazyce.

Inspirací k tomuto tématu mohou být příspěvky Pavla Vopaleckého na webu Rozměr navíc.
Polož perlu a odejdi
Síla mlčení
Příspěvky jsou určeny především k poslechu.

Otázku, zájem o seminář, či objednávku napište, prosím, do rubriky KONTAKT nebo nám zavolejte.
Doplňkem seminářů může být série koučovacích setkání nebo konzultací.
V orientaci na tomto webu Vám pomůže přehled seminářů v pravém sloupci.