Základy interpersonální komunikace

Efektivní komunikace v malé skupině Interpersonální komunikace zlepšení efektivity v komunikaci komunikace s obchodními partnery osobní rozhovory běžná komunikace praktické kroky změna atmosféry v týmu Vědomí vlastní hodnoty zdravá sebejistota Vědomí hodnoty partnera jak účinně povzbuzovat, chválit a motivovat cíle komunikace komunikační nástroje Umění naslouchat umění vyjádřit myšlenku Efektivní otázky pozitivní atmosféra skupiny Akční plán osobního růstuSeminář je zaměřen především na efektivní komunikaci v malé skupině a v osobním kontaktu.
Tuto formu komunikace pravděpodobně provozujeme každý den. Můžeme se v této oblasti vůbec něco nového přiučit?
V semináři prožijete zkušenost, že interpersonální komunikace zasahuje do našeho nitra hlouběji, než jste si mysleli.
Obdržíte praktické podněty pro radikální zlepšení efektivity v komunikaci s nejbližšími spolupracovníky, s obchodními partnery nebo i se členy vlastní rodiny.
Poznáte, proč nám osobní rozhovory a běžná komunikace v malé skupině často fungují jen omezeně a naučíte se praktické kroky, které mohou znamenat změnu atmosféry ve Vaše bezprostředním okolí.

vlastní hodnota, hodnota partnera, naslouchání, vyjádřit myšlenku, efektivní otázky, diskuse, empatie, pozitivní atmosféra, osobní růstDÍLČÍ TÉMATA SEMINÁŘE

  • Vědomí vlastní hodnoty a zdravá sebejistota jako základ efektivní komunikace
  • Vědomí hodnoty partnera – aneb jak účinně povzbuzovat, chválit a motivovat
  • Stanovení cílů komunikace a volba komunikačních nástrojů
  • Umění naslouchat a umění vyjádřit myšlenku
  • Efektivní otázky, které podněcují tvořivou diskusi
  • Jak rozvíjet pozitivní atmosféru skupiny
  • Akční plán osobního růstu v interpersonální komunikaci
  • Strategický plán pro komunikaci v konkrétní skupině

FORMÁT SEMINÁŘE
Optimální rozsah 8 vyučovacích hodin
Doporučený maximální počet účastníků: 10
Seminářem provází Pavel Vopalecký nebo Daniela Vopalecká
Po předchozí dohodě může seminář probíhat v anglickém jazyce.

Inspirací k tomuto tématu mohou být příspěvky Pavla Vopaleckého na webu Rozměr navíc.
Polož perlu a odejdi
Síla mlčení
Příspěvky jsou určeny především k poslechu.

Otázku, zájem o seminář, či objednávku napište, prosím, do rubriky KONTAKT nebo nám zavolejte.
Doplňkem seminářů může být série koučovacích setkání nebo konzultací.
V orientaci na tomto webu Vám pomůže přehled seminářů v pravém sloupci.