Konzultace v oblasti veřejného projevu

Strategie řečnických projevů, prevence rizik, cílové publikum, konzultace, kontakt s veřejností, médii, zpětná analýza záznamu, audio/video, hodnocení, nácviky, série tréninkových konzultací, začínající spíkr, zvuková stránka češtiny, ortoepie, orthoepie, ortofonie, orthofonie, větný důraz, slovní přízvuk, intonace, otázka, vložená věta,semináře, tréninky, školení, nácviky, přednáška, vystupování, vystoupení, proslov, řeč, slovo, projev, mluvení, ToastMasters, výuka, přednáska, rétorika, mluvit, slovo, logos, promluva, slavnostní, pracovní, motivační, pohřební, schůze, zasedání, jednání, výbor, summit, moderování, uvádění, režie, režírovat, téma, námitky, pódium, publikum, fórum, posluchači, diváci, hlediště, jeviště, kamera, záznam, tréma, komunikační dovednosti, výmluvnost, komunikace, elokvence, výřečnost, rozvoj, motivační řeč, Výslovnost, artikulace, logopedie, ortoepie, ortofonie, patlavost, mluvidla, jazyk, zuby, rty, hrdlo, zvučný, šeptání, dyšný, zvuky, hlasivky, dynamika, samohlásky, souhlásky, hlásky, intonace, melodie, otazník, vykřičník, mlčení, ticho, odmlka, pauza, mluvní tempo, pomlka, rychle, pomalu, nahlas, potichu, hlasitýKromě seminářů či série koučovacích setkání poskytujeme i cílené konzultace.
Konzultace pro veřejný projev se mohou dotýkat na příklad těchto oblastí:

  • Strategie řečnických projevů a prevence rizik pro určité cílové publikum
  • Konzultace pro velká fóra, pro kontakt s veřejností, s médii, či se zvláštními typy posluchačů (cizinci, děti, mladí lidé, VŠ studenti, staří občané, jiné kultury…)
  • Poradenství a konzultace pro různé příležitosti a druhy projevů (slavnostní událost, motivační řeč, politický projev, oznámení významných změn či negativních sdělení, reakce na očekávané námitky a protesty, pohřební proslov…)
  • Zpětná analýza záznamu akce, která již proběhla (audio/video), tvořivé hodnocení a nácviky potřebných prvků pro příští příležitosti
  • Série tréninkových konzultací začínajícího spíkra
  • Průzkum konkrétních příčin opakovaných problémových jevů, nezdarů, selhání, či chyb, konstruktivní návrhy a nácvik alternativních přístupů či dílčích prvků z hlediska obsahu, projevu, ale také vnitřních postojů a dalších klíčových vlivů (tréma, „okna“, revize struktury proslovu, dodržování stanoveného času, rušivé živly v publiku, krizové situace řečnického projevu…)
  • Editace textů, projekčních podkladů a dalších příprav pro rozmanité příležitosti
  • Zvuková stránka češtiny, využití důležitých a velmi užitečných principů, které nás ve škole neučili (ortoepie, ortofonie, intonace otázek, slovní a větný přízvuk…)

semináře, tréninky, školení, nácviky, přednáška, vystupování, vystoupení, proslov, řeč, slovo, projev, mluvení, ToastMasters, výuka, přednáska, rétorika, mluvit, slovo, logos, promluva, slavnostní, pracovní, motivační, pohřební, schůze, zasedání, jednání, výbor, summit, moderování, uvádění, režie, režírovat, téma, námitky, pódium, publikum, fórum, posluchači, diváci, hlediště, jeviště, kamera, záznam, tréma, komunikační dovednosti, výmluvnost, komunikace, elokvence, výřečnost, rozvoj, motivační řeč, Výslovnost, artikulace, logopedie, ortoepie, ortofonie, patlavost, mluvidla, jazyk, zuby, rty, hrdlo, zvučný, šeptání, dyšný, zvuky, hlasivky, dynamika, samohlásky, souhlásky, hlásky, intonace, melodie, otazník, vykřičník, mlčení, ticho, odmlka, pauza, mluvní tempo, pomlka, rychle, pomalu, nahlas, potichu, hlasitýDoporučeným předpokladem těchto konzultací je absolvování vhodných seminářů, zejména online Akademie mluvení. Není však nezbytnou podmínkou. (Video s příklady konzultovaných témat je přístupné ZDE; po přihlášení.)

FORMÁT
Provází Pavel Vopalecký
Konzultační setkání mohou probíhat individuálně nebo v malé skupině.
Konzultace mohou probíhat v anglickém jazyce.

Otázku či zájem o konzultaci nám napište v rubrice KONTAKT nebo zavolejte.