Typologie osobnosti a chování

silné a slabé stránky, jsme “nějak udělaní”, osobnost, rozvoj, oblasti, rozvíjet, test osobnosti, jednání, prostředí, motivovat, konflikt, temperament, vést, poznávání sebe a druhýchKaždý z nás má své silné a slabé stránky. Někteří lidé občas mají tendenci snaživě a dlouho pracovat na svých slabých stránkách s iluzí, že tak se stanou dokonalými. Nicméně na určité oblasti svého života nebo práce prostě jsme a zůstaneme krátcí, protože jsme „nějak udělaní“.
Na druhé straně naše osobnosti mají velký prostor pro rozvoj. Jak rozeznat oblasti, které máme rozvíjet a oblasti, pro které spíš potřebujeme najít jiné lidi?
Jde o velmi praktický seminář, který začíná testem vlastní osobnosti. Následuje rozvaha alternativ jednání konkrétních lidí v prostředí klienta a možností, jak využít jejich silných stránek, jak s nimi vycházet v oblasti slabých stránek, jak je účinně motivovat a spousta dalších pricnipů vycházejících z porozumění, kým jsme my sami a kým jsou ti druzí.

DÍLČÍ TÉMATA SEMINÁŘE

  • Rozeznání osobnostního typu svého vlastního a druhých lidí
  • Jak využít silné stránky vlastního temperamentu
  • Jak efektivně motivovat a vést lidi různých temperamentů
  • Akční plán pro vlastní rozvoj v poznávání druhých
silné a slabé stránky, jsme “nějak udělaní”, osobnost, rozvoj, oblasti, rozvíjet, test osobnosti, jednání, prostředí, motivovat, konflikt, temperament, vést, poznávání sebe a druhýchFORMÁT SEMINÁŘE
Optimální rozsah 8 vyučovacích hodin
Doporučený maximální počet účastníků: 10
Seminářem provází Pavel Vopalecký nebo Daniela Vopalecká
Po předchozí dohodě může seminář probíhat v anglickém jazyce.
Otázku, zájem o seminář, či objednávku napište, prosím, do rubriky KONTAKT nebo nám zavolejte.
Doplňkem seminářů může být série koučovacích setkání nebo konzultací.
V orientaci na tomto webu Vám pomůže přehled seminářů v pravém sloupci.